Euro VI

11A445_132

Euro VI keskkonnanõuded tähendavad, et lämmastikoksiide hulk peab võrreldes Euro V nõuetega vähenema 80 protsendi võrra ega tohi olla suurem kui 0,4 g / kWh, tahkete osakeste hulk peab vähenema 67 protsendi võrra ning olema alla 0,01 g / kWh.

Mercedes-Benz Actros Euro VI saavutab lämmastikühenditele esitatavad nõuded heitgaaside retsirkulatsiooni (EGR) ja SCR süsteemide rakendamise abil. Jahutatud heitgaas suunatakse tagasi silindrite põlemiskambritesse. Järelejäänud lämmastikoksiidide hulka vähdatakse seejärel veelgi selektiivse katalüütilise reaktsiooni abil (SCR), mille käigus muudetakse lämmastikoksiid lisaaine AdBlue lisamisega veeks ja keskkonnaohututeks lämmastiku ühenditeks. Osakeste hulka aitab vähendada DPF-filter.

Tagasi